1. Sıfat özerkli, özgür, erkin, bağımsız, muhtar, müstakil, yalnız kendi yasalarına bağlı.
    an autonomous country: bağımsız bir ülke.
  2. Sıfat, Biyoloji bağımsız, tek başına yaşayan (organizma).
  3. Sıfat, Botanik kendiliğinden üreyen.
otonom düzenlemeler İsim
bağımsız bütçe
özerk bütçe
otonom tüketim
bağımsız kurumlar İsim
ademi merkeziyet
adem-i merkeziyet sistemi
bağımsız yatırım
özerk yatırım
bağımsız liman
özerk bölge İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
özerk cumhuriyet
özerk idare
bağımsız tarife
otonom gümrük tarifesi
otonom tarife
bağımsız tarife sistemi
otonom işlemler İsim
Çuvaş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti.