autonomous

  1. Adjective özerkli, özgür, erkin, bağımsız, muhtar, müstakil, yalnız kendi yasalarına bağlı.
    an autonomous country: bağımsız bir ülke.
  2. Adjective, Biology bağımsız, tek başına yaşayan (organizma).
  3. Adjective, Botany kendiliğinden üreyen.
otonom düzenlemeler Noun
bağımsız bütçe
özerk bütçe
otonom tüketim
bağımsız kurumlar Noun
ademi merkeziyet
adem-i merkeziyet sistemi
bağımsız yatırım
özerk yatırım
bağımsız liman
özerk bölge Noun, Politics-Intl. Relations
özerk cumhuriyet
özerk idare
bağımsız tarife
otonom gümrük tarifesi
otonom tarife
bağımsız tarife sistemi
otonom işlemler Noun
Çuvaş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti.