available credit

  1. bir kredi kartı hesabı sahibine tanınan kredi limiti ile şimdiki bakiyesi arasındaki fark