baskıya hazır (olmamak) olmak

  1. Fiil (not) to be available for the press