1. festive
  2. holiday
Eid İsim
Bairam İsim
festival İsim
religious festival İsim
festivity İsim
festivities İsim
feast İsim
fiesta İsim
fete İsim
holiday İsim
rejoicing İsim
jollity İsim
happiness İsim
jubilation İsim
gaiety İsim
merriness İsim
merriment İsim
mirth İsim
jolliness İsim

Milletçe sevinç içinde kutlanan, dînî veya ... anlam taşıyan kutsal gün