be a few votes short of majority

  1. Fiil çoğunluğu elde etmek için birkaç oy eksik olmak
çoğunluğu elde etmek için birkaç oyun eksik olması