be represented by counsel

bir avukat tarafından temsil olunmak Fiil