below standard

standardın altında olmak Fiil
asgari standardın altında yaşamak Fiil