benefit of the doubt

  1. delil yetersizliği halinde sanığın korunma hakkı.
    to give the benefit of doubt: suçu ispatlayacak
    kesin delil bulunmadığı zaman sanığın suçsuzluğuna hükmetmek.
    Because of insufficient evidence, the accused was given the benefit of doubt and acquitted.
birini (suçu kanıtlanamadığı için) suçsuz saymak Fiil
ceza ehliyeti ve diğer koşulların uygulanmasında tereddüt duyduğunda beraat veya erteleme kararı vermesi