bir şeye bağımlı olmamak

  1. Fiil to be out of it