bir şeyi yeter derecede tedarik etmek

  1. Fiil to provide with oneself