bir kredi riskini değerlendirmek

  1. Fiil to appraise a credit risk