bir teklife bağlı kalmak

  1. Fiil to stick to an offer