bir yazarın verimli dönemi

  1. productive period of an author