birşeyin doğruluğunu ispat etmek

  1. Fiil to make something stick