birinin hafızasına kazınmak

  1. Fiil to stick with someone