hava ile patlama
fünye İsim
dikkat dinamit
lâğım barutu: kayaları, maden ocaklarını patlatmak için kullanılan ve güherçile yerine sodyum nitratla yapılmış barut. İsim