1. kılçıklı balık
    (Osteichthyes): iskeleti kılçıklı herhangi balık.