british born subject

  1. İngiliz ana babadan İngiltere'de doğmuş İngiliz uyruklu kişi
(doğma büyüme) İngiliz uyruklu olmak Fiil