broken heart

  1. İsim üzgünlük, üzüntü, yeis, umutsuzluk, keder, düş/hayal kırıklığı.