1. (a)
    button one's lip: ağzını kapamak, sükût etmek, sesini çıkarmamak, (b) sıkıca örtmek/kapatmak,
    sağlamca bağlamak.
    Within a short time, everything on the submarine was buttoned up. (c) başarı ile bitirmek, tamamlamak.
    The report is all buttoned up.
  2. susmak, ağzına kilit vurmak.
ağzına kilit vurmak Fiil
sır saklamak Fiil