1. Sıfat çağırılabilir, davet edilebilir.
  2. Sıfat (bono, senet vb.) vadesinden önce ödenebilir.
  3. Sıfat talep vukuunda ödenmesi gereken.
ihbarlı tahviller İsim
borçlunun sözleşmede belirtilen bir şekilde uyarılarak vadesinden önce borcunu ödemesine olanak sağlayan borç senedi
ihbarlı senet
ihbar üzerine hemen ödenebilir senet
ihbarlı bono
kura ile çağrılma
nakden ödenmesi mümkün tercihli hisse senedi
nakden ödenmesi kabil tercihli hisse senedi
(US) nakden ödenmesi kabil tercihli hisse senedi
nakden ödenmesi kabil öncelikli hisse senedi
nakden ödenmesi öncelikli hisse senedi