capital formation

  1. sermaye teşekkülü
  2. sermaye birikimi
  3. sermaye oluşumu
  4. belli bir dönemde esas sermayeye yapılan ek
  5. tasarruflar ile sermaye mallarının gelişimi veya yaygınlaşması