capital reserve

  1. anonim şirketlerde birikmiş karlar
  2. sermaye rezervi
  3. şirketin sermayesini temsil eden ve ancak şirketin tasfiyesinde hissedarlara ödenecek olan ticari kârlar
kanuni yedek sermaye
yedek akçe
yedek sermaye
vergisiz sermaye kazancı