capital resources

  1. İsim sermaye kaynakları (normalde masrafları karşılamak için kullanılmayan bina ve arsa gibi sabit ve sürekli nitelikteki kaynaklar
  2. İsim sermaye kaynakları