capital sum

  1. İsim öz sermaye toplamı (işletmenin sermaye ve dağıtılmamış kârları
  2. sigorta tazminat tutarı (önceden saptanmış belirli bir durumun ortaya çıkması halinde bir sigorta şirketinin
    sigortalıya ödemek durumunda olduğu para
  3. öz sermaye toplamı
sermayenin geri ödenmesi İsim