capital venture

yeni riziko sermayesi bulmak Fiil
risk sermayesi
hissedarların yaptıkları yeni yatırımlar
girişim sermayesi Bankacılık
zarar riski yüksek olan işlere yatırılmış sermaye
yeni hisse senedi ihracından elde edilen fonlar
riziko sermaye şirketi