case for counsel

  1. bir avukata hitaben yazılan dava ile ilgili olayları içeren muhtıra
  2. bir avukata hitaben yazılan ve dava ile ilgili olayları içeren muhtıra