1. İsim zincire vurulmuş (olarak çalışan) mahkûmlar.