click your heels

  1. Fiil topuk selamı vermek
  2. Fiil topuklarını birbirine vurmak