dava açmak Fiil, Hukuk
inşaata başlamak Fiil
bir yazışmaya başlamak Fiil
yazışmaya başlamak Fiil
müzakereyi açmak Fiil
bir müzakereyi açmak Fiil
dava açmak Fiil
bir dava açmak Fiil
dava açmak Fiil
işe başlamak Fiil
kanuni kovuşturmaya girişmek Fiil
ticarete başlamak Fiil
şirketlerin bütün şartları yerine getirdiğini ve işe başlayabileceklerini belirten belge
işe başlama belgesi
işletmeye alma