company cedent

  1. sedan şirket (rizikoyu reasürans yoluyla devreden sigortacı ; re'sen yaptığı işin tamamını veya bir bölümünü
    reasürör denilen diğer şirkete devrederek