1. tümleç, tamamlayan, tamamlayıcı şey, mütemim.
  A good cup of coffee is a complement of good meal.
 2. tümleyici, bütünleyici, bir şeyi tamam /bütün yapan miktar/nesne.
 3. tüm, bütün.
 4. tam takım.
 5. Gramer tümleç, mef'ul, mütemmim: yüklemin anlamını çeşitli açılardan bütünleyen, belirginleştiren, pekiştiren sözcük veya dizim.
 6. Geometri dikler: bir açıyı dik açıya tamamlayan açı.
 7. Müzik tümler: bir aralığa eklenince onu oktava tamamlayan aralık.
 8. (bağışıklık biliminde) tümleç: kanın serumu ve plazmada bulunan ve karşıttenlerle birleşerek mikropları öldüren madde.
 9. (bkz: complementary color ).
 10. tümlemek, tamamlamak, bütünlemek.
 11. (bkz: compliment )
komplemente bağımlı sitotoksisite İsim, Biyokimya
tam kadro
nesnel tümleç.
“We appointed him chairman” tümcesindeki
“chairman” nesnel tümleçtir. İsim
yinel nesne tümleci: etken ve edilgen tümcelerde aynı şekli koruyan nesne tümleci.
“He was considered
a genius” ve
“They considered him a genius” tümcelerindeki

genius
gibi.