1. İsim, Ceza Hukuku suça iştirak
  2. İsim suç ortaklığı, suça katılma/iştirak.
    He was accused of complicity in crime.
birini suç ortaklığıyla suçlamak Fiil
birini yardakçılık ile suçlamak Fiil
suç ortaklığından suçlanmakta
yardakçılık etmek Fiil
biriyle suç ortaklığında bulunmak Fiil