compulsory insurance

zorunlu üçüncü şahıslara karşı sigorta
zorunlu üçüncü şahıs rizikolarına karşı sigorta
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Zorunluğu Avrupa Konvansiyonu
mecburi otomobil sigortası İsim
otomobil üçüncü şahıs mecburi mali sorumluluk sigortası İsim
zorunlu trafik sigortası İsim, Sigorta
Motorlu Taşıtlar Açısından Hukuki Sorumluluğa Karşı Zorunlu Sigortaya Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) (NACE kodu: 65) İsim, Sanayi ve Zanaatler