computer network

  1. İsim, Bilgi Teknolojileri bilgisayar ağı
  2. bilgisayar ağı (şebekesi
türdeş olmayan bilgisayarlar ağı Bilgi Teknolojileri
türdeş bilgisayarlar ağı Bilgi Teknolojileri
bilgisayarla idare edilen muhasebe sistemi
bilgisayarla yönetilen yer ayırtma sistemi