conceivable

  1. Sıfat düşünülebilir, tasavvur edilebilir, akla gelebilir/gelebilen/gelebilecek, havsalaya sığan, akla uygun,
    mümkün, muhtemel, makul.
    It is hardly conceivable that … : … pek düşünülemez.
    It is conceivable that he missed the train, but it is very unlikely: Treni kaçırmış olacağı akla gelebilirse de buna pek ihtimal yoktur.
akıl almıyor