1. Fiil fethetmek, zaptetmek.
    to conquer a country.
  2. Fiil (kuvvet zoru ile) yenmek, mağlûp etmek, muzaffer olmak, zafer kazanmak.
    to conquer an enemy.
  3. Fiil çabalayarak kazanmak/elde etmek.
  4. Fiil iman gücü ile/manevî kuvvetle galip gelmek, zorluğu yenmek, iktiham etmek.
bağımsızlığını elde etmek Fiil
yaltaklanmak Fiil
bir güçlüğü yenmek Fiil
piyasayı ele geçirmek Fiil
bir toprak parçasını birinden ele geçirmek Fiil
piyasayı ele geçirmek Fiil