consular officer

Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk