conversely,

zıt/ters olarak, aksine, tersine, bilâkis.