bulmaca, (çapraz) bilmece. İsim
bulmaca sözlüğü
bir bulmaca çözmek Fiil
çapraz bulmaca