1. Sıfat dokuncalı, bozuk, bozulmuş, hasara uğramış.
    be damaged: bozulmak, hasara uğramak.
yanmak Fiil
kötü hasar görmüş
çok hasara uğramış
zedelenmek Fiil
yangından hasar görmüş
avarya
denizde hasara uğramış
ağır hasar görmüş
hafif hasar görmüş
Bu disk hasarlı Bilgi Teknolojileri
yangın hasarı
deniz suyu hasarı
kötü durum
hasar durumu
hasara uğramış nüsha
hasarlı mallar İsim
hasar gören mallar İsim
nakliyat sırasında hasar görmüş
nakliyat esnasında hasar görmüş
transitte hasar görmüş
hasara uğramış posta
(sigorta) hasarlı durumdaki değer
hasarlı değer
hasarlı değer (hasarlı gemi veya malların varış mahalline geldikleri zamanki gerçek değeri
hasarlı durumdaki değer
hasar gören malların tazminatı olarak
transitte hasar gören mal
transitte hasar gören mallar İsim
hasar görmüş durumda