1. cane
 2. staff
 3. baton
 4. verge
 5. wand
 6. stave
 7. club
 8. bat
 9. bar
 10. rod
 11. crooked stick
 12. shillelagh
 13. stick

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Elde taşınacak ... sopa, çomak