death penalty

  1. İsim, Ceza Hukuku ölüm cezası
  2. idam
  3. (US) ölüm cezası
ölüm cezasının yeniden konması
ölüm cezasını yeniden getirmek Fiil
bir caniye ölüm cezası vermek Fiil