death point

  1. ölüm sınırı: sıcaklık, nem, ışınlama vb. çevre koşullarının hayatı mümkün kılan en büyük değeri.
ölüm anında
ölmek üzere
ölüm anında olmak Fiil