1. Fiil derinleş(tir)mek, artırmak, (renk) koyulaş(tır)mak, (ses) kalınlaş(tır)mak.