defunct company

  1. ölü şirket (artık faaliyette bulunmayan ve sicil kayıtlarında silinmiş görünen ortaklık
  2. tasfiye edilmiş
  3. dolayısıyla da varlığı sona ermiş şirket
  4. münfesih şirket
  5. ölü şirket