degree of freedom

  1. İsim, İstatistik bağımsızlık sayısı: istatiksel sınamalarda karara ulaşmak için gerekli olan bağımsız gözlem ya da aralık sayısı.
  2. İsim serbestlik derecesi.
serbestlik derecesi İsim, İstatistik