demographic structure

demografik yapı
nüfus yapısı