1. Fiil aç(ıl)mak, yay(ıl)mak.
  2. Fiil (stratejik bir plana göre) birlikleri yerleştirmek/düzenlemek /bir yerden bir yere nakletmek.
    We must
    deploy all our soldiers correctly in order to win the battle.
  3. Fiil düzenlemek, tertiplemek, tanzim etmek.
    We must deploy our skill in order to succeed in business.
politik becerilerini göstermek Fiil